งานป้ายตู้ไฟ

เป็นงานสื่อโฆษณาที่เน้นให้เห็นสินค้าหรือบริการในเวลากลางวัน ซึ่งเป็นจุดสนใจของกลุ่มผู้บริโภคได้อย่างดี โครงตู้และวัสดุมีทั้ง สแตนเลส สังกะสี ซิ้งค์พ่นสี ภายในใส่หลอดฟลูออเรสเซ็นต์ หรือ led ด้านหน้าก็จะท็อบด้วยวัสดุ ไวนิล หรือ อะคริลิค ตามแต่ขนาดของตู้ไฟ ในส่วนตัวอักษร โลโก้ อาจะลือกใช้ อะคริลิค สติกเกอร์ ซิลค์สกรีน หรือ อิงเจ็ท ตามแต่รายละเอียดของงานหรือความต้องการของลูกค้า

DSCF8401 DSCF8403

IMG_20150225_025741 DSCF1650 DSCF1328 DSCF1332 DSCF1282

EZX phone
EZX phone

 

IMG_0147 IMG_0131 IMG_0145 IMG_0011 DSCF1649 DSCF1658 DSCF1386 DSCF1000 DSCF1304 DSCF0996 DSCF0092 DSCF0043 DSCF1367DSCF1385DSCF1387DSCF1364DSCF1332DSCF1311DSCF0862DSCF0665DSCF0662DSCF0663DSCF0664DSCF0092DSCF0043

EZX phone
EZX phone
EZX phone
EZX phone
EZX phone
EZX phone

DSCF0996IMG_0070DSCF0305

EZX phone
EZX phone
EZX phone
EZX phone