งานอิงเจ็ท

 

เป็นรูปแบบการผลิตด้วยเครื่อง Ink Jet สำหรัรบงานโฆษณาภายในอาคาร หรือนอกอาคาร มีความเด่นชัด และสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้หลากหลายรูปแบบอย่างเช่น งานโฆษณา ตามจุดจำหน่ายสินค้า แบนเนอร์ โปสเตอร์ ป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ งานดิสเพลย์ตามสถานที่ต่างๆ เป็นต้น

IMG00323-20111126-2004 DSCF1988 DSCF1931 DSCF1584 DSCF1362 DSCF1359 DSCF1290 DSCF0872 DSCF0861 DSCF0534 DSCF0376 DSCF0616 DSCF0619 DSCF0728 DSCF0159 DSCF0157 DSCF0312 DSCF0355 DSCF0142

EZX phone
EZX phone
EZX phone
EZX phone

 

IMG_0055 DSCF1683 DSCF1672 DSCF1662

EZX phone
EZX phone
EZX phone
EZX phone

DSCF1137 DSCF0365

DSCF1140 DSCF0889 DSCF1365 DSCF1368 DSCF0260 DSCF0017 DSCF0025