งานอิงเจ็ท

เป็นรูปแบบการผลิตด้วยเครื่อง Ink Jet สำหรัรบงานโฆษณาภายในอาคาร หรือนอกอาคาร มีความเด่นชัด และสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้หลากหลายรูปแบบอย่างเช่น งานโฆษณา ตามจุดจำหน่ายสินค้า แบนเนอร์ โปสเตอร์ ป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ งานดิสเพลย์ตามสถานที่ต่างๆ เป็นต้น

1,558 thoughts on “งานอิงเจ็ท

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *